Dave Robinson: Νίτσε και μεταμοντερνισμός

Ο Νί­τσε γνώ­ρι­ζε πως ή­ταν προ­φή­της. Οι φω­το­γρα­φί­ες του μας α­πο­κα­λύ­πτουν συ­νή­θως έ­ναν άν­δρα με γε­λοί­ο πα­χύ μου­στά­κι και ά­γρια λα­μπε­ρά μά­τια. Θε­ω­ρού­σε πά­ντο­τε πως έ­γρα­φε για έ­να μελ­λο­ντι­κό κοι­νό, το ο­ποί­ο θα τον ε­κτι­μού­σε πε­ρισ­σό­τε­ρο και πε­ριέ­γρα­φε τον ε­αυ­τό του σαν έ­να «με­τα­θα­νά­τιο» φι­λό­σο­φο. Ε­κα­τό χρό­νια με­τά, ί­σως να εί­μα­στε ε­μείς αυ­τό το κοι­νό, κι ε­κεί­νος ο πρώ­τος ση­μα­ντι­κός με­τα­μο­ντέρ­νος… Ο Νί­τσε, ό­μως, μί­λη­σε με πολ­λές και δια­φο­ρε­τι­κές φω­νές. Η φι­λο­σο­φί­α του εί­ναι α­ντι­φα­τι­κή, με­τα­φο­ρι­κή και ει­ρω­νι­κή. Με­τά θά­να­τον τα λό­για του α­πο­δο­μή­θη­καν και α­να­δο­μή­θη­καν με ό­λους τους δυ­να­τούς τρό­πους. Υ­πήρ­ξαν ποι­η­τές και συγ­γρα­φείς, α­ναρ­χι­κοί, φα­σί­στες, υ­παρ­ξι­στές και με­τα­μο­ντερ­νι­στές, οι ο­ποί­οι θε­ώ­ρη­σαν τους ε­αυ­τούς τους «Νι­τσε­ϊ­κούς». Φαί­νε­ται πως για κά­θε ε­πο­χή υ­πάρ­χει και έ­νας δια­φο­ρε­τι­κός Νί­τσε.

Με­τά­φρα­ση: Μανώλης Ανδριωτάκης
ISBN: 960-7980-30-1
80 σελ. / 11,5 x 16,5 εκ. / 5,23
Euro