Μίλτος Φραγκόπουλος: Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του Graphic Design. Μια μικρή ανθολογία

Το design, όπως κάθε έκφραση ανθρώπινης δημιουργικότητας, είναι συνυφασμένο με την κοινωνία, με την ιστορία της και τις διαμάχες της. Μάλιστα, ως μια δημιουργική διεργασία άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομία και την αγορά, μια διεργασία με άμεση επίδραση στην καθημερινή ζωή, το design αναδεικνύει με τον εναργέστερο τρόπο τα χαρακτηριστικά κάθε εποχής, το αυτοείδωλο της και τις εναλλακτικές ροπές της. Ο τόμος αυτός παρουσιάζει μία σειρά κειμένων που αναφέρονται σε ζητήματα της ιστορίας και της θεωρίας του graphic design. Όπως προκύπτει και από τον τίτλο του, πρόκειται για μια «εισαγωγή», που αποσκοπεί σε μια πρώτη εξοικείωση με τα θέματα αυτά, και φιλοδοξεί να καλύψει, στον βαθμό που του αναλογεί, το πολύ μεγάλο κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία στον συγκεκριμένο τομέα. Παρουσιάζονται, με χρονολογική σειρά, οι βασικές περιόδοι της ιστορικής πορείας του design της βιομηχανικής εποχής, δηλαδή των δύο τελευταίων αιώνων, διαμορφώνοντας έτσι το πλαίσιο μιας κριτικής αφήγησης των θεωρητικών και των ιστορικών εξελίξεων.

ISBN
: 960-6654-09-5
223 σελ. / 17
x 24 εκ. / Α/Μ εικονογράφηση / 17,77 Euro