Χρήστος Καρύδης: Εισαγωγή στην προληπτική συντήρηση των υφασμάτινων έργων τέχνης

Η ενδυμασία είναι μέρος της ψυχοσωματικής έκφρασης καθενός ατόμου ξεχωριστά, αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Η ενδυματολογική ποικιλία εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανθρώπινες ανάγκες, που αφορούν σε θρησκευτικές (λειτουργικού τύπου) παραδοσιακές και καθημερινές περιστάσεις. Τα υφάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτών των ενδυμάτων, συνδυάζουν ποικιλία υλικών. Τα υλικά αυτά και οι βαφές, καθώς διαθέτουν διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες το καθένα, συμπεριφέρονται διαφορετικά κάτω από τις εναλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών, στους χώρους που είναι αποθηκευμένα. Τα υλικά αυτά είναι όμως αναγκαία να διατηρηθούν, έτσι ώστε ο χρόνος να περάσει «πάνω τους» όσο το δυνατόν «ανώδυνα». Άλλωστε αφού ο σκοπός της τέχνης είναι η διαχρονικότητα, το βιβλίο αυτό πράττει ότι είναι δυνατόν έτσι ώστε η προσπάθεια μας για την επίτευξη του σκοπού αυτού να γίνει πιο εύκολη.

ISBN
: 960-6654-08-7
78 σελ. / 16,5
x 23 εκ. / Έγχρωμη & Α/Μ εικονογράφηση / 10,45 Euro