Νίκη Καναγκίνη (επιμ.): Από την αίσθηση στο συναίσθημα. Λόγος, εικόνα, ήχος

Η Νίκη Καναγκίνη και ο Άγγελος Σκούρτης είναι δύο εικαστικοί καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολούνται ερευνητικά με το θέμα των αισθήσεων και των συναισθημάτων και ζήτησαν να επεκτείνουν την έρευνά τους πάνω στο ίδιο θέμα, συνεργαζόμενοι με μία αυστηρά επιλεγμένη ομάδα διανοούμενων και επιστημόνων. Πρόθεση και σκοπός τους να διερευνηθεί το θέμα αυτό από άλλες ειδικότητες των τεχνών των γραμμάτων και των επιστημών , ώστε οι ανταλλαγές και η συνύπαρξη των απόψεων να καταλήξουν σε πολλαπλές, ποικίλες και ενδιαφέρουσες καταθέσεις. Η ιδέα της επικοινωνίας των τεχνών και των επιστημών –π.χ., ενός μαθηματικού, μιας ποιήτριας και ενός εικαστικού– είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συγκεκριμένη έρευνα. Οι διεργασίες γύρω από τις αισθήσεις και τα συναισθήματα παρουσιάστηκαν από την ομάδα των ερευνητών στο διήμερο συμπόσιο με τον τίτλο «Από την αίσθηση στο συναίσθημα – Λόγος, εικόνα, ήχος». Οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων στην ομάδα εργασίας παρουσιάζονται σε αυτόν τον τόμο.

ISBN
: 960-7980-34-4
216 σελ. / 14,5
x 23 εκ. / Α/Μ φωτογραφίες / 12,54 Euro