Φώτης Τερζάκης: Αποσπάσματα μιας φιλοσοφίας της φύσης

Η γνώση είναι περιορισμένη κατασκευή με ασυνεχή ψηφία, ο κόσμος κυλάει ενιαίος και αδιατάρακτος μέσα στην άπειρη συνέχειά του· η φιλοσοφία δεν μπορεί να έχει άλλη σχέση με τη φύση από μια στιγμιαία και πάντοτε ατελή απόπειρα να συλλάβει λίγες μεμονωμένες όψεις και πτυχές της, όπως το αναβόσβησμα ενός φάρου στο σκοτάδι. Αν οι ισχνές ακτίνες του φωτός πέσουν περιστροφικά και σε ελεγχόμενες χρονικές αποστάσεις μεταξύ τους μπορεί ίσως κάποιος να μαντέψει με όχι πολύ μεγάλη παραμόρφωση τη γενική μορφολογία του τοπίου. Γι’ αυτό και μια συστηματική φιλοσοφία δεν είναι νοητή σήμερα, έξω από επαναλαμβανόμενες και αποσπασματικές απόπειρες να φωτιστεί από διάφορες πλευρές εκείνο που αναπαύεται πάντοτε άρρητο στο βάθος.

ISBN 960-7980-55-7
246 σελ. / 14,5
x 23 εκ. / 14,63 Euro

ΕΓΡΑΨΑΝ

«Για να ελευθερωθούμε από τις άδικες και καταπιεστικές μορφές κοινωνικής ζωής, χρειαζόμαστε επειγόντως μια κριτική φιλοσοφία της Φύσης. Η κυριαρχία πάνω στους ανθρώπους συμβάδιζε και συμβαδίζει πάντοτε με την εργαλειακή καθυπόταξη της φύσης. Ο Τερζάκης ερευνά τους πιο σημαντικούς σταθμούς και τα μεγάλα σημεία καμπής στα οποία μετασχηματίζεται ο τρόπος κατανόησης της φύσης κι επισημαίνει ότι για να επεξεργαστούμε μιαν εναλλακτική φιλοσοφία της φύσης χρειάζεται επομένως να στηριχτούμε σε εκείνες τις “μειοψηφικές” κριτικές τάσεις που θέλησαν να βγουν από τον κύκλο της κυριαρχίας»
- Περ. «Βιβλιοθήκη», εφημ. Ελευθεροτυπία, 27/6/2003

«Ο Φώτης Τερζάκης στη μελέτη του ασχολείται μεταξύ άλλων με τη στρατηγική των περί φύσεως εννοιών στον Αριστοτέλη, τα φυσικο-επιστημονικά είδωλα και τις θεολογικές αυταπάτες.»
- Εφημ. Το Βήμα, 20/7/2003