Θεόδωρος Γεωργίου: Αισθητική θεωρία και Μοντέρνα τέχνη *

Στο νέο του βιβλίο Αισθητική θεωρία και μοντέρνα τέχνη ο συγγραφέας Θεόδωρος Γεωργίου (δρ. φιλοσοφίας) εξετάζει τις αισθητικές θεωρίες του εικοστού αιώνα (τις θεωρίες των Heidegger, Adorno, Benjamin, Marcuse, Derrida, Lyotard, Luhmann) σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της μοντέρνας τέχνης. Αναλύει επίσης τη μετάβαση από τη μοντέρνα τέχνη του ωραίου στη μεταμοντέρνα τέχνη του υψηλού.
Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, όσον αφορά την τέχνη της εποχής μας, έχουμε να κάνουμε με μια ριζική «αλλαγή παραδείγματος». Ό,τι σήμερα ονομάζουμε τέχνη δεν έχει παρά μόνον την ονομασία κοινή με την τέχνη της εποχής του Hegel. Επιπλέον, στο βιβλίο σκιαγραφείται η μετεξέλιξη της τέχνης από αισθητή εμφάνιση της Ιδέας (Hegel) σε κοινωνική δύναμη μετατροπής της εμπειρικής καθημερινότητας σε αισθητική κατάσταση.

ISBN 960-7980-23-9
140 σελ. / 14,5
x 23 εκ. / 9,16 Euro

* ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

ΕΓΡΑΨΑΝ

«Ο θεωρητικός λόγος περί τέχνης –γράφει ο συγγραφέας στον πρόλογο του– διέρχεται δύσκολες στιγμές. Το ίδιο ισχύει και για την τέχνη και την αισθητική κατάσταση γενικότερα. Με βάση τις δύο αυτές διαπιστώσεις, ο Γεωργίου επιχειρεί μια αναδιαπραγμάτευση των αισθητικών θεωριών του 20ού αιώνα σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της μοντέρνας τέχνης.»
- Περιοδικό «Βιβλιοθήκη», εφημ. Ελευθεροτυπία, 26/10/2001